ย่อurlให้สั้นลง

หากท่านไม่ต้องการส่งurlยาวๆให้เพื่อน ลองย่อurlเพื่อความง่ายต่อการส่งและการจดจำ ไม่มีโฆษณา ไม่มีการหน่วงเวลาขณะเปลี่ยนลิงค์