ฮอนด้า พัฒนา ARC Line สายการผลิตรูปแบบใหม่ครั้งแรกของโลก เริ่มติดตั้งในสายงานการประกอบรถยนต์ที่โรงงานฮอนด้าปราจีนบุรีเป็นแห่งแรก


บทความและรูปภาพทั้งหมดเขียนโดย
http://www.honda.co.th/th/newsrelease/post/arc-line-2016

gunhotnewsขอขอบคุณครับกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - 22 เมษายน 2559 - บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด พัฒนานวัตกรรมสายการประกอบรถยนต์รูปแบบใหม่ ที่มีสายการผลิตหลักรวมกับระบบการผลิตแบบเซลล์ (Cell Production System) เป็นครั้งแรกของโลก โดยเรียกรูปแบบสายการผลิตนี้ว่า ARC Line (Assembly Revolution Cell) และได้เริ่มนำมาใช้ในสายงานการประกอบรถยนต์ (Assembly Line) ที่โรงงานผลิตรถยนต์แห่งใหม่ของบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นแห่งแรกของโลก โดยได้เริ่มเดินสายการผลิตไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ARC Line ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่นี้ นับเป็นสายการผลิตรูปแบบใหม่ครั้งแรกของโลกที่มีความทันสมัยและโดดเด่น แตกต่างจากระบบสายการผลิตแบบเดิม ด้วยการนำระบบการผลิตแบบเซลล์มารวมไว้ในสายการผลิตหลักเพียงหน่วยเดียว ทั้งนี้ สายการผลิตทั่วไปในปัจจุบัน พนักงานแต่ละคนจะรับผิดชอบ

การประกอบชิ้นส่วนเพียงขั้นตอนเดียวเท่านั้น โดยเป็นการประกอบชิ้นส่วนให้เข้ากับตัวถังรถยนต์ที่เคลื่อนที่
มาตามสายพานการผลิต แต่ในทางกลับกัน ระบบการผลิตแบบเซลล์นั้น พนักงานหนึ่งคนจะรับผิดชอบ
การผลิตและประกอบชิ้นส่วนในหลายขั้นตอน

สำหรับ ARC 1 หน่วยมีพนักงาน 4 คน ทำงานบนสายพานการผลิตที่มีตัวถังรถยนต์ 1 คัน และชิ้นส่วนประกอบครบเซ็ท เพื่อการประกอบให้เข้ากับตัวถังรถยนต์ โดยพนักงานจะประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ในขณะที่สายการผลิตจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเรื่อยๆ พร้อมกับตัวถังรถยนต์ แตกต่างจากระบบสายการผลิตแบบเดิม

ที่พนักงานจะเลือกชิ้นส่วนประกอบให้ตรงกับรุ่นของรถยนต์คันถัดไปที่ไหลมาตาม สายพานการผลิต และต้องเดินไปพร้อมๆ กับตัวถังรถยนต์เพื่อประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เหล่านั้น ดังนั้น สายการผลิตแบบ ARC Line จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยการลดการเคลื่อนไหวที่สูญเปล่าของพนักงานในสายการผลิตในขั้นตอนการ ประกอบชิ้นส่วน

นอกจากนี้ สายการผลิตแบบ ARC Line พนักงานหนึ่งคนจะรับผิดชอบการผลิตและประกอบชิ้นส่วนในหลายขั้นตอน จึงทำให้พนักงานได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการผลิตได้รอบด้านมากยิ่งขึ้น นับเป็นการพัฒนาบุคลากรในสายการผลิตให้มีความเชี่ยวชาญ และสามารถเสนอแนะความเห็นจากทีมการผลิตไปสู่ทีมการพัฒนาได้ในอนาคต

ฮอนด้าจะยังคงมุ่งมั่นเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต เพื่อส่งมอบยนตรกรรมคุณภาพให้กับลูกค้าฮอนด้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยราคาที่เหมาะสม

สายการผลิตแบบ ARC Line ในโรงงานฮอนด้าปราจีนบุรี

ภาพการทำงานของพนักงานในสายการผลิตบนหน่วย ARC ที่เชื่อมต่อกัน 


เทคโนโลยีสำคัญที่นำมาใช้ใน ARC Line

  • ARC Unit:

ARC 1 หน่วย ประกอบด้วย การทำงานของสายพานการผลิตที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับตัวถังรถยนต์ที่ยึดติดอยู่ บนแพลตฟอร์ม ชิ้นส่วนประกอบตัวถัง และพื้นที่การทำงานสำหรับพนักงานแต่ละคนประจำหน่วยสายการทำงานของพนักงานแต่ ละคนจึงไม่ทับซ้อนกัน ทำให้พนักงานทั้ง 4 คนสามารถประกอบชิ้นส่วนของรถยนต์หนึ่งคันได้พร้อมๆ กัน จึงช่วยลดการเคลื่อนไหวที่สูญเปล่าของพนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ประมาณร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับสายการผลิตแบบเดิม  สำหรับการจัดส่งชิ้นส่วนนั้น สายพานการผลิตมีรูปร่างที่เป็นลักษณะวงกลม ทำให้สามารถลำเลียงกล่องบรรจุชิ้นส่วนเข้าสู่ต้นสายการประกอบ และเก็บกล่องเปล่าที่ปลายสายการประกอบได้ในจุดเดียวกัน จึงช่วยลดจุดการรับและส่งชิ้นส่วนเข้าสู่สายการประกอบ และลดการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการรับและส่งชิ้นส่วนภายในโรงงานได้ ประมาณร้อยละ 10
นอกจากนี้ ARC แต่ละหน่วยยังสามารถเพิ่มเข้าไปในสายการผลิตได้ จึงทำให้โรงงานสามารถเปลี่ยนโครงสร้างของสายการผลิตให้มีความยืดหยุ่น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ตามแผนการผลิตในอนาคต รวมถึงการเพิ่มรุ่นการผลิตได้อีกด้วย

 

  • ระบบพลูโต (Proficiency Learning and Ushering Target for Operator: PLUTO System)

ระบบพลูโตเป็นระบบรองรับการบริหารและการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาระดับทักษะของพนักงานในสายการผลิตแบบ ARC Line ควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพการประกอบรถยนต์ในระดับสูง โดย ARC แต่ละหน่วย ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์แทบเล็ตในพื้นที่การทำงาน ที่มีระบบให้คำแนะนำในรูปแบบภาพและเสียง เช่น การชี้แนะลำดับการประกอบชิ้นส่วนที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานของพนักงานที่ยังไม่มี ความเชี่ยวชาญ
นอกจากนี้ พนักงานตรวจสอบคุณภาพจะสามารถตรวจสอบรถยนต์แต่ละคันได้ทันทีที่ Q-GATE ซึ่งเป็นพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพที่อยู่ถัดจาก ARC Line โดยสามารถแสดงข้อผิดพลาดในการประกอบได้ทันที
เมื่อพบข้อผิดพลาดในการประกอบ ระบบจะส่งผลการตรวจสอบกลับไปยังพนักงานผู้รับผิดชอบในสายการผลิต และถ้ามีข้อผิดพลาดใดเกิดขึ้น ระบบจะแสดงข้อความเตือนบนหน้าจอ เมื่อพนักงานเปิดระบบการทำงานสำหรับการประกอบรถยนต์คันถัดไป ด้วยการทำงานของระบบพลูโตจึงมั่นใจได้ในการควบคุมคุณภาพในทุกกระบวนการ ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์

 

  • ระบบ DiSC (Distribution Set-pack Control)

ระบบ DiSC ทำงานร่วมกันกับการวางแผนการผลิตในการจัดส่งชิ้นส่วนประกอบไปยังพนักงานใน สายการผลิตแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม ภายในสายงานการควบคุมการรับและส่งชิ้นส่วน ที่อยู่ติดกับ ARC Line เมื่อพนักงานจัดเตรียมชิ้นส่วนประกอบสำหรับรถยนต์คันถัดไป สัญญาณไฟที่ชั้นเก็บชิ้นส่วนจะสว่างขึ้น เพื่อแสดงถึงตำแหน่งของชิ้นส่วนที่จำเป็นในการประกอบ ระบบนี้ช่วยให้การจัดเตรียมชิ้นส่วนเพื่อส่งเข้าสู่สายการผลิตได้อย่างถูก ต้องและแม่นยำ และสามารถรองรับการประกอบรถยนต์หลากหลายรุ่นได้พร้อมๆ กันอีกด้วย


บทความและรูปภาพทั้งหมดเขียนโดย
http://www.honda.co.th/th/newsrelease/post/arc-line-2016

gunhotnewsขอขอบคุณครับ


ผู้โพส: gunhotnews
วันที่: 28 เม.ย. 2559 21:14
จำนวนคนเข้าชมทั้งหมด:1613
หมวด: พูดคุย

 

 

 

 


  แสดงความคิดเห็น
 
 
 
ชื่อ
กรุณากรอกข้อความตามภาพ    *ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทุกตัวและมีอักษรภาษาไทยผสม 
อัพโหลดรูปที่นี่ และนำโค๊ด HTML Code มาใส่ในข้อความที่ต้องการ